Dôležité zmeny v klube

30.05.2010 13:31

 Dnešným dňom sme oficiálne zrušili starú organizáciu. (Chytá ma nostalgia, ale život ide ďalej -:( ) Zároveň sme uskutočnili ustanovujúcu schôdzu novovzniknutého Občianskeho združenia KK ZM. Bol zvolený výbor, v zložení: RNDr. Jozef Paluška - predseda, František Sýkora, Miroslav Géci, Michaela Ondrejková a Jozef Mlynka, členovia. Zároveň bola zvolená revízna komisia v zostave: MUDr. Rastislav Šindler - predseda, Jozef Čulák a Vladimír Krúpa. 

   Všetci členovia pôvodnej organizácie po vyplnení prihlášky automaticky bezodplatne prechádzajú do nového klubu.

Týmto ďakujem všetkým členom, ktorý sa akokoľvek pričinili k zdarnému chodu starého klubu ako aj tým, ktorí pomáhali pri zakladaní  novovzniknutého OZ KK ZM.

Taktiež ďakujem všetkým dnes prítomným za ich účasť a prejavenú dôveru, ktorú mi zvolením za predsedu prejavili. 

P.S. Budúci týždeň by som chcel spustiť nový web (čo nezáleží len odomňa -:) ), takže držte palce. Viac info potom na ňom.

Paluška

Späť