Dovoz zeminy na pozemok

07.04.2010 10:21

 

V náväznosti na článok zo dňa 30.11.2009 oznamujem, že spomínanému majiteľovi som včera na jeho žiadosť požičal kľúč od brány a začal na svoju časť pozemku voziť zeminu z neďalekej skládky. Pri tejto činnosti si na vlastné náklady odprace časť plota pri vchode, ako aj na druhej strane cvičiska. Sľúbil  mi, že po skončení odvozu, dá plot do pôvodného stavu. Trvať to má niekoľko dní. Zvýšte preto opatrnosť a sprísnite kontrolu svojich voľne pobehujúcich psov, aby nevznikali zbytočné problémy. V prípade, že rozsah zapratania areálu začne prevyšovať jeho časť pozemku, treba to oznámiť a dožadovať sa neporušenosti našej plochy.  Nakoľko so spomínanou skutočnosťou hrozí zvýšené riziko vstupu nepovolaných osôb na náš areál a s tým aj následná možná trestná činnosť vo forme krádeže materiálu (na túto skutočnosť som včera pána Hučku- majiteľa) upozornil, žiadam pri zistení takejto skutočnosti okamžite ma kontaktovať, ako aj políciu!

Paluška.

 

 

Späť