Vystúpenie na dostihoch v Starom Tekove

19.08.2009 09:28

(Pridané foto do galérie) 04.09.09!!!   

Dňa 16.8.2009 sme sa na základe pozvania zúčastnili vystúpenia s našimi psami na dostihoch v Starom Tekove. Vystupovali sme cez 2 prestávky medzi dostihmi. Prvú prestávku sme predviedli poslušnosť našich psíkov a v druhej prevládala obrana a praktické upotrebenie psa pred zlodejmi. 
 Ukážky sa zúčastnili: RNDr. Jozef Paluška, Martin Valach, Ľudovít Jánošov, Tomáš Šťastný, Vladimír Krúpa a Václav Macek
Obecenstvu sa podľa potlesku vystúpenie páčilo a potvrdili to aj následné rozhovory po vystúpení. Spokojný bol tiež objednávatel vystúpenia a v neposlednej rade aj my sami. Tiež touto cestou všetkým vystupujúcim, ktorí obetovali nedeľné popoludnie na prezentáciu nášho klubu patrí moja vďaka.

Späť