Klubové tričká

26.08.2009 15:05

Chystáme si dať vyhotoviť klubové tričká, kde bude vyobrazený odkaz na našu stránku, hlava psa a názov nášho klubu. Pripomienky na najbližšom stretnutí, alebo mailom. Medzitým sme sa dohodli takto, posledná aktuálna varianta je: Povinne kto bude chcieť, musí si objednať minimálne jedno tričko čiernej farby, pričom rukávy budú dlhé. Nakoľko je veľká pravdepodobnosť, že záujemca bude chcieť viacej tričiek, všetky ostatné môžu byť rôznej farby. Avšak na všetkých farbách bude jednotný emblém z čierneho trička, pričom na dlhom rukáve bude ešte napísané na jednom www.kynologovia.zmonline.sk a na druhom rukáve bude Kynologický klub. Samozrejme, stále je možné pripomienkovať.... 

kliknúť na obrázok

 

Späť