Nová pomôcka - Elektrický obojok

06.12.2009 18:33

 

Oznamujem všetkým záujemcom, že naša organizácia zakúpila ďalšiu výcvikovú pomôcku, elektrický výcvikový obojok s dosahom cca 200m. Obojok bude k dispozícii počas výcvikového dňa a podľa nášho poriadku pre prípadných záujemcov aj mimo neho. Podmienkou zápožičky je dospelý pes, skúsenosti s výcvikom a pozretie výučbového DVD, ktorého obsahom je návod na použitie ako aj niektoré príklady jeho použitia. Nakoľko spotrebným materiálom sú 2 ks špeciálnych bateriek, navrhujem za týždenné zapožičanie vyberať symbolických 50 centov, ktoré sa použijú na zakúpenie náhradných bateriek..

Upravené 14.12.2009: Na základe dohody, od poplatku sa upúšťa

 

 

Späť