Stav fianančných prostriedkov

08.03.2010 07:24

 

 

    Nový pokladník F. Sýkora, poďakoval bývalému pokladníkovi p.  Paluškovi za doterajšie vedenie pokladne a informoval o aktuálnom stave finančných prostriedkov. Taktiež vítame nového  člena, pana s Kokršpanielom.

    Upozorňujem, že začíname vyberať finančný príspevok od tých členov, ktorí sa minulý rok nezúčastnili ani jednej brigády. Stanovili sme ako minimum 3 brigádnické hodiny, t.j. 9 € od každého "nebrigádujúceho".

 

 

Paluška

Späť