kynologia@centrum.sk

RNDr. Jozef Paluška

Chyzerovcká 208,

953 01 Zlaté Moravce

tel: 0903 111 197

Výcvikový areál:

Tekovská ulica na konci parku Mládeže, pri zelezničnej trati...