Ustanovujúca členská schôdza

26.05.2010 08:29

Na základe uspešného schválenia stanov Občianskeho Združenia KK ZM,  Ministerstvom Vnútra SR, prípravný výbor týmto zvoláva Ustanovujúcu členskú schôdzu, na deň 30.5.2010, (nedeľa), na 11.00 hod. Hlavným cielom bude zvolenie riadiacich a kontrolných orgánov a štatutárneho zástupcu združenia. V prípade úspechu, ďalej bude treba schváliť zakladajúcich členov klubu, ako aj iné nevyhnutné kroky k úspešnému štartu novovzniknutého združenia, pod názvom: Kynologický klub Zlaté Moravce. 

RNDr. Jozef Paluška.

Späť