Zmeny v klube (Aktualizované 21.2.2010 )

21.02.2010 18:40

Dňa 14.02.2010 sa uskutočnila schôdza vedenia klubu, kde bola schválená 9 členná komisia, ktorej úlohou bude podieľať sa na rozhodovaní o zásadných otázkach či zmenách v klube. Komisia bola vybraná z najaktívnejších členov klubu, pričom sme brali do úvahy aj služobný vek kandidátov. Pozostáva z týchto členov:

Paluška,  Sýkora, Valach, Podskalický, Géci Jozo, Géci Miro, Brat, Mlynka a Ondrejková.

   Následne boli schválené následné ustanovenia:

  1. Členovia z minulého roka, ktorí boli členmi v r. 2009 dlhšie ako 4 mesiace, sú povinní mat odpracované min. 3 brigádnické hodiny. Za každú neodpracovanú hodinu zaplatia do klubu sponzorsky 3€, max. 9€.
  2. Termín zaplatenia členského pre členov sa predlžuje do 1. 3. nasledujúceho roka, pričom od januára sa k členskému pripočíta poplatok z omeškania za každý začatý mesiac jedno €.
  3. Mení sa výška zaplatenia členského pre nových členov nasledovne:  Počas prvých 10 mesiacov členské zostáva nezmenené, 10€. Posledné dva mesiace sa znižuje na polovicu, 5€.
  4. Členské sa prijíma proti podpisu o zaplatení, či už na príjmový doklad, alebo v samostatnom zozname, pri starých členoch.

        Tieto zmeny je možné ešte diskutovať, akékoľvek pripomienky sú vítané.

 

P.S. Vítame novú členku Kĺbikovú Lenku a jej psíka Yorkshirskeho teriera   

Doplnené 21.02.2010:

Na dnešnom stretnutí širšieho výboru sme schválili figurantom ich aktívnu celoročnú prácu uznať ako odpracovanie priemerného počtu brigádnických hodín v danom roku.

   Taktiež padol návrh na zosadenie pokladníka klubu a nahradenie ho iným. Hľadá sa aj nový výcvikár, nakoľko po tomto návrhu sa Paluška svojej funkcie, ktorú zastával od založenia klubu, t.j. 26 rokov - vzdal. Prípadní záujemcovia, ktorí sú ochotní bezplatne viesť každý týždeň výcvik, môžu sa dobrovoľne prihlásiť budúcu nedeľu u mňa, alebo u hociktorého člena výboru...

Predseda ZO

P.S.S. Vítame ďaľšiu novú členku Helenu Zemanovú a jej psíka NO...

 

 

Späť