Stanovy

Zásady a vnútorný poriadok

Kynologický klub Zlaté Moravce

· Každý pes zúčastňujúci sa na výcviku, musí byť preukázateľne odčervený proti vnútorným parazitom, a ak je starší ako 7 mesiacov, aj zaočkovaný  proti  besnote.

· Pes po výmene zubov, t.j. cca po siedmom mesiaci,

    musí mať pri kolektívnom výcviku  náhubok.

· Pokiaľ nie je pes dostatočne ovládateľný, musí byť vedený na krátkom alebo dlhom vodidle a musí mať obojok, alebo postroj.

· Cvičiteľ psa je povinný zúčastňovať sa podľa svojich možností aj ako figurant pri cvikoch obrany.

· Každý člen je tiež povinný zúčastňovať sa brigád usporiadaných našou organizáciou.

· Ak niekto nebude mať za stanovené obdobie odrobený určený počet brigádnických hodín, zaplatí do pokladne za každú hodinu 3,- €.

· Každý člen má právo používať areál a pomôcky na ňom sa nachádzajúce.

· Má právo zapožičať si materiál domov pre vlastnú potrebu bez úhrady.

· Materiál používajúci sa pri výcviku, sa musí vrátiť vždy, pred začiatkom organizovaného výcviku

· Organizovaný výcvik sa koná raz týždenne, v nedeľu.

· Začiatok je o 10.00. Je možné chodiť už od 9.30. V prípade dostatočného počtu, sa tvoria      dve skupiny, ovládateľní psy a neovládateľní. Za kritérium       ovládateľnosti psa, sa považuje bezpečné privolanie psa.

· Psi sa uväzujú na háčiky, ktoré sa nachádzajú na stĺpoch okolo hlavnej brány.

· Pes sa nesmie uväzovať o pletivo!

· Každý majiteľ zodpovedá za škody spôsobené svojim psom!